tirsdag den 21. juni 2011

Haveselskabetsvej skal være kommunal vej

Frederiksberg Kommune har besluttet at ændre status på Haveselskabetsvej fra at være en privat fællesvej til en kommunal vej. Det betyder at vedligeholdelse, renholdning, snerydning etc. bliver varetaget af Kommunen.

Forinden skal ejerne selv bekoste istandsættelse af vejen efter nærmere bestemte retningslinjer. Fordelingen af omkostninger hertil betyder at vi skal betale ca. 75.000 for at få vejen genoprettet.

Med til genopretningen hører også en afmærkning af parkeringsbåsene. Det sker i løbet af 2011 - er seneste udmelding.

Vi ejer godt nok de tre parkeringsbåse på vores side, men vi har aldrig håndhævet den ret. De gule striber som 3 B har lavet, er ulovlige, og kommunen ville pålægge ejerne at fjerne malingen. Hvor langt den sag er, aner jeg ikke.

Prøv i øvrigt at kigge med på kommunens hjemmeside. Du kan se dagsordner og referater fra udvlagsmøder med mere. Prøv fx at se http://www.frederiksberg.dk/PolitikOgDemokrati/DagsordenerOgReferater/By-OgMiljoeudvalget.aspx

Det er ren hyggelæsning. Og af og til er der også noget der vedrører os - på den ene eller anden måde.

vh
Bjarne

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar