onsdag den 6. juli 2011

Info fra bestyrelsen

Skybrud og forsikring
Som de fleste har bemærket fik vi en del regne i weekenden. Før de praktiske oplysninger, igen en stor tak til alle der gav en hånd med lørdag og søndag på loftet og i kælderen med at begrænse skaderne og fjerne vand.  Vandet stod ca. 10 cm op i kælderen under 1A+1B og ca. 25 cm op i kælderen under 19.B. Vandet faldt hurtigt igen hvor det kunne komme væk og, når man ser sig omkring, er vi vist i første omgang sluppet billigt.

Desværre er det jo ikke slut med det, da vand jo har det med at blive hængende et stykke tid.
Bestyrelsen har anmeldt til vores forsikring, at vi har haft vand, og anmeldt de synlige skader, der er på vores ejendom som konsekvens af vandet. Derudover har vi ved anmeldelsen taget højde for evt. skjulte skader.
Vi vil også sørge for, at der kommer en affugtning af kælderen, således at evt. skader fra fugt elimineres.

Såfremt I har konstateret en skade i lejligheden grundet vandet/skybruddet skal I kontakte bestyrelsen.

Private genstande
Vi skal opfordre til, at I tjekker jeres loftsrum og kælderrum for vandskader. Såfremt der er sket skade på private ting er det jeres private forsikring, I skal anmelde det til. Husk at tage billeder af de skadede genstande, såfremt de skal bortskaffes inden forsikringen kan besigtige dem.

Storskrald
Grundet vandet i kælderen bliver vi nødt til at få tømt storskraldsrummet så hurtigt som muligt. Tingene er drivvåde og samler fugt. Vi bestiller derfor en container og en rydning. Vi er klar over, at der er mange af jer, syntes, det er ærgerlige penge at give ud på at få tømt rummet, men vi er midt i sommerferien, og det skal gå hurtigt. Derfor denne disposition.

Dørene under trapperne vil også blive fjernet i denne anledning, da de har været gennemvåde, og vi er bange for fugt i trækonstruktionen under trapperne.

I forbindelse med rydningen af storskraldsrummet, vil lofterne endnu en gang blive gennemgået.

VENLIGST TAG PRIVATE TING VÆK FRA LOFTERNE HURTIGST MULIGT.
Vi skal endnu en gang understrege at private ting udenfor loftsrummene ikke må stå på lofterne grundet brandregulativerne og tingene vil blive fjernet ved rydningen.

Opbevaring af biludstyr
Der er mulighed for at opbevare dæk og tagbagagebærer og lignende i kælderen under 19 B i det allerbagerste rum.

Rengøring
Så snart storskraldsrummet er tømt, vil der blive bestilt rengøring af kælderen.

                                                                                              
Venlig hilsen
Bestyrelsen

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar